Στις 5 Ιουνίου 2012 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εθνικών Στρατηγικών Σπουδών (INSS) στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στην οποία συμμετείχε, εξετάστηκαν το θέμα των ερευνών στο Ισραήλ και την Κύπρο καθώς και ο αντίκτυπος των ευρημάτων στην οικονομία, τις σχέσεις τους με  γειτονικές χώρες αλλά  και την αγορά ενέργειας.