Το Μάιο του 2008 το ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκίνησε μια νέα εκδοτική σειρά, το Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ. Η νέα αυτή σειρά, που εκδίδεται αρκετές φορές το χρόνο, καλύπτει θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το ρόλο της Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και σημαντικές εξελίξεις από το χώρο των διεθνών σχέσεων. Η σειρά αυτή έρχεται να συμπληρώσει τα Κείμενα Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας παραγωγής σύντομων και επίκαιρων αναλύσεων και προτάσεων πολιτικής πάνω σε σημαντικά θέματα.

Υπεύθυνος για το Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ.