Την 1 Ιουλίου 2010, ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης μίλησε σε συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Ειδική Επιτροπή για τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση με θέμα ʽΗ επέκταση της κρίσης στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά στην ΕΕʼ και συγκεκριμένα στο τέταρτο μέρος με θέμα ʽΟ επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ευρωπαϊκής αλληλεγγύηςʼ.

H συνεδρία έλαβε χώρα σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, 9.00-18.00 (τοπική ώρα).

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της συνεδρίας.