Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Σεμιναρίων το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε ένα διεθνές υψηλού επιπέδου συνέδριο με τίτλο: “Ο χρησμός των Δελφών για την Ευρώπη: Πολιτική και πολιτικές“. Το συνέδριο έλαβε μέρος στα πλαίσια μίας παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, στον απόηχο των Ευρωεκλογών του 2009. Αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία για ηγετικές φυσιογνωμίες στον ακαδημαϊκό, επαγγελματικό, ερευνητικό και δημοσιογραφικό τομέα να μοιραστούν τις δικές τους προοπτικές για την παρούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εξής: α) συνάντηση εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη προκειμένου να παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ, β) να δοθεί έναυσμα για έντονες συζητήσεις πάνω στα εξής ζητήματα: ζητήματα δημοκρατίας στην ΕΕ, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, σύγκλιση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και γ) ανταλλαγή νέων ιδεών και απόψεων σε πολιτικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την σχετική Αναφορά του Σεμιναρίου.