Το Παρατηρητήριο για την Κρίση συμμετέχει στο διηπειρωτικό ερευνητικό πρόγραμμα Jean Monnet Network “Crisis-Equity-Democracy for Europe and Latin America”.

Στόχος του προγράμματος είναι η συγκριτική μελέτη των κρίσεων και της διαχείρισης τους στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική, καθώς και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία και τη δημοκρατία των δύο ηπείρων. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής, αλλά και την έναρξη ενός διηπειρωτικού διαλόγου πάνω στις κοινωνικές και μακροοικονομικές πολιτικές και στη διαχείριση κρίσεων παρέχοντας επιπλέον υλικό για τη Στρατηγική Συμμαχία στην οποία στοχεύουν οι διασκέψεις κορυφής ΕΕ-CELAC.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Institut Interuniversitaire pour les Relations entre l’Europe, l’Amérique Latine et les Caraïbes (IRELAC) και συμμετέχουν :

Institute of International Relations of the University of Sao Paulo (IRI-USP) (Βραζιλία)

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Istituto Affari Internazionali (Ιταλία)

Ακαδημαϊκός Ερευνητής:  Stephan Schulmeister (Αυστρία)

IRELAC (Βέλγιο)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία χρόνια (Σεπτέμβριος 2016- Αύγουστος 2019).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Κατσίκας, υπεύθυνος Παρατηρητηρίου για την Κρίση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουνίου 2017 με τη συμμετοχή του Δημήτρη Κατσίκα ως εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου για την Κρίση.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Βρείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή του επικεφαλή του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Δημήτρη Κατσίκα σε Διεθνές Σεμινάριο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Jean Monnet Network “Crisis-Equity-Democracy for Europe and Latin America”