Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Αριάν Κοντέλλη’ του ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Μπλαβούκος, και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Προγράμματος, Δρ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, συζητούν με τον Σάββα Παπαδόπουλο, μέλος και Co-Coordinator του EU Youth Hub, για το Hub και τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
Δείτε το βίντεο εδώ.