Η Εμμανουέλα Δούση συνέγραψε κεφάλαιο με τίτλο «Το θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο βιβλίο Μαραβέγιας Ν. και Σακελλαρόπουλος Θ. (επιμ.) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτικές, Εκδ. Διόνικος, Αθήνα, 2018