Ο Μπλεντάρ Φετά συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Χτίζοντας Γέφυρες για την Ενίσχυση της Περιφερειακής Ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια» που διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας Κοσόβου (KCSS) στην Πρίστινα. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε στο πλαίσιο του επικείμενου Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου, που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα της Αλβανίας, τον Οκτώβριο του 2023. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας από τους συνδιοργανωτές του συγκεκριμένου φόρουμ. Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ ηγείται της ομάδας εργασίας για την «Πολιτική της Διεύρυνσης» και, ταυτόχρονα, οι ερευνητές του συμμετέχουν στις συναντήσεις των άλλων θεματικών ομάδων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των σχετικών συστάσεων πολιτικής.

Το KCSS κλήθηκε από τους διοργανωτές να αναλάβει τη διεκπεραίωση των εργασιών της ομάδας για την ασφάλεια και τη γεωπολιτική, με έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία για την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια, και να αναπτύξει το αντίστοιχο κείμενο πολιτικής, παραθέτοντας συγκεκριμένες συστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, το KCSS διοργάνωσε τρεις διαδικτυακές συναντήσεις με ειδικούς από την περιοχή. Οι συζητήσεις κορυφώθηκαν με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου φορείς χάραξης πολιτικής και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, κληθήκαν να συζητήσουν για τις δυνατότητες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας για την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στην παρέμβασή του, ο Μπλεντάρ Φετά έκανε ειδική αναφορά στην προβληματική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των χωρών της περιοχής στον τομέα της ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι «η εκ νέου ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση, κυρίως για λόγους ασφαλείας, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια πολύ καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία των χωρών της περιοχής στο σημαντικό αυτό τομέα». Ωστόσο, σύμφωνα με το Φετά, «η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια τεχνική υποχρέωση στο πλαίσιο της διαδικασίας της διεύρυνσης, καθώς οι γέφυρες συνεργασίας που θα χτιστούν με αυτή τη λογική θα πέσουν πολύ γρήγορα». Ο Φετά υποστήριξε ότι η Διαδικασία του Βερολίνου προσφέρει επίσης σημαντικές ευκαιρίες. Από την πλευρά του, τόνισε την ανάγκη «εκμετάλλευσης των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών που έχουν  δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και ταυτόχρονα την ανάγκη εντοπισμού νέων μηχανισμών πιο ικανών να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, έχοντας πάντα υπόψη τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και τις νέες απειλές που δημιουργεί για την περιοχή».

 

Τρεις διαδικτυακές συναντήσεις με ειδικούς από την περιοχή

Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια και τη Γεωπολιτική, το KCSS διοργάνωσε τρεις συναντήσεις με ειδικούς από την περιοχή. Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2023. Σκοπός της πρώτης αυτής συνάντησης ήταν να χαρτογραφηθεί η συνολική κατάσταση σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή, σε σχέση με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, τις πολιτικές, τις προκλήσεις και τις θέσεις των διάφορων κρατών. Στις 19 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στους διάφορους τομείς που επηρεάζουν την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή, η κακή επιρροή τρίτων δυνάμεων και η ευθυγράμμιση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, η έλλειψη συμφιλίωσης μεταξύ των λαών της περιοχής λόγω του προβληματικού παρελθόντος, καθώς και ο πολιτικός εξτρεμισμός και η εθνοτική ριζοσπαστικοποίηση. Ο σκοπός της τελικής διαδικτυακής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2023, ήταν να συζητηθούν τα βασικά ζητήματα, οι τομείς προτεραιότητας, οι δυνατότητες και οι συστάσεις πολιτικής που θα ενίσχυαν την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή.

Οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων με τους ειδικούς αποσκοπεί στην τελική επιτυχία του φόρουμ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια γόνιμη, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής και αμερόληπτη πλατφόρμα η οποία θα δώσει στην κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με τη Διαδικασία του Βερολίνου. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγονται αυτήν την περίοδο μια σειρά από συζητήσεις με ειδικούς σε επτά διαφορετικές θεματικές, όπως η ενέργεια, η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, η ψηφιοποίηση και η συνδεσιμότητα, η πράσινη ατζέντα και η μετανάστευση. Έχουν προγραμματιστεί τέσσερις συναντήσεις με ειδικούς για κάθε θεματική ομάδα, που σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν είκοσι οκτώ συναντήσεις μέχρι το τέλος της διαδικασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών τόσο από τα Δυτικά Βαλκάνια όσο και από την ΕΕ να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους. Γενικά, στόχος του Φόρουμ είναι να επιτύχει ουσιαστική συνεισφορά στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων συστάσεων πολιτικής, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η σύγκλιση των 6 κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των σχετικών μεταρρυθμίσεων.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο εδώ και τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το KCSS εδώ.