Τη Δευτέρα 8 Μαΐου, και ακριβώς 78 χρόνια μετά την Ημέρα Νίκης της Ευρώπης, ο Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας, Οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και Ερευνητής στον Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα την “Προστασία καταναλωτών και χρηματοοικονομική καινοτομία” στο Κέντρο Σπουδών Robert Schuman και στη Σχολή Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ινστιτούτου (EUI). Η διάλεξη αποτελούσε μέρος μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής σειράς / κύκλου σεμιναρίων με θέμα την “Παγκόσμια κανονιστική συνεργασία: Επισκόπηση και νέοι ορίζοντες” (Global regulatory cooperation: Overview and New Frontiers) για το έργο “Εποπτική Ακαδημία Ψηφιακής Χρηματοοικονομικής της ΕΕ” (EU Supervisory Digital Finance Academy, EU-SDFA). Ο Δρ. Μπάρκας μοιράστηκε τις σκέψεις, τις γνώσεις και τις απόψεις του με το αξιόλογο κοινό συμμετεχόντων και διοργανωτών από ρυθμιστικές αρχές Ευρωπαϊκών χωρών και της ακαδημίας κοινότητας.
Η Εποπτική Ακαδημία Ψηφιακής Χρηματοοικονομικής της ΕΕ (EU Supervisory Digital Finance Academy, EU-SDFA) είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης ( Technical Support Instrument, TSI) της ΕΕ που στοχεύει στη στήριξη των χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε την Ακαδημία σε συνεργασία με τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA – ESMA – EIOPA) και τη Σχολή Τραπεζικής της Φλωρεντίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (FBF-EUI). Η EU-SDFA περιλαμβάνει ολοκληρωμένους κύκλους κατάρτισης και εργαστήρια που επιτρέπουν την απόκτηση νέας εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων και την εκπαίδευση μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer) εντός της κοινότητας χρηματοπιστωτικής εποπτείας.