Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, στις 19:00 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου Ο Ελληνισμός στο σύγχρονο Ιράν. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ Ευάγγελος Βενέτης. Η εκδήλωση έγινε στην Ελληνο-Αμερικανική Ένωση (οδ. Μασσαλίας 22). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.