Ο Μπλεντάρ Φετά είναι ένας από τους συγγραφείς της ερευνητικής εργασίας που βάζει στο μικροσκόπιο τον αντίκτυπο που είχαν τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας στις δραστηριότητες των Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Αλβανία. Η κοινωνία των πολιτών είναι ένας από τους τομείς που επλήγησαν σημαντικά από την πανδημική κρίση λόγω των απαραίτητων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που εφάρμοσαν οι διάφορες κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη παρέχει μια σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα κατά του Covid-19 επηρέασαν τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών στην Αλβανία βασιζόμενη σε 32 συνεντεύξεις που η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε όλη τη χώρα. Η μελέτη αυτή δεν παρέχει μόνο μια εικόνα της κατάστασης, αλλά βοηθά επίσης στην καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων της δημοκρατίας και της πολιτικής κουλτούρας που σχετίζονται με τη συνολική επίδραση του Covid-19. Η μελέτη έχει γραφτεί από κοινού με τους Jordan Jorgji και Gjergji Qosja και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Πανεπιστημίου ‘Fan S. Noli’, με έδρα την Κορυτσά της Αλβανίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την μελέτη εδώ.