Στις 5 Οκτωβρίου 2013 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κύριος Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλος μίλησε στο Salzburg Global Seminar, με θέμα: «Ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης».  Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 12:30 ως τις 18:00 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.