Ο Βασίλης Χατζόπουλος γράφει στο περιοδικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο (προδημοσίευση στο blog του καθ. Κ Γιαννακόπουλου) για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ο νόμος 5094/2024 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια προωθήθηκε ως μέσο συμμόρφωσης της ελληνικής έννομης τάξης προς το Ενωσιακό δίκαιο – και ως τέτοιο θα δικαιολογούσε και την παράκαμψη του άρθρου 16 Σ. Ωστόσο, μια ανάλυση του νόμου καταδεικνύει ότι αυτός έρχεται σε ευθεία αντίθεση, τόσο με τους κανόνες περί εγκατάστασης όσο και με σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.