Ο Ίων Βαλλιάνος συμμετείχε από το τον Ιούλιο 2019 μέχρι τον Απρίλιο 2023 στην ερευνητική ομάδα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών για τον Δείκτη Νομοθετικής Συναίνεσης. Ο Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης καταγράφει τον βαθμό συναίνεσης ή ρήξης εντός του κομματικού συστήματος, και διερευνά τις τοποθετήσεις των κομμάτων επί συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής. Έτσι, καταδεικνύει την προγραμματική ή και ιδεολογική σύγκλιση ή απόκλιση της αντιπολίτευσης με την εκάστοτε κυβερνούσα παράταξη.

Διαβάστε την μελέτη της έρευνας εδώ.