Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης δημοσίευσε άρθρο με τίτλο ‘Hype, disillusionment and capacity problems: Turkish Cypriot media and the European Union’ στο επιστημονικό περιοδικό Middle Eastern Studies. Δείτε περίληψη του άρθρου εδώ , για το πλήρες κείμενο απαιτείται συνδρομή στο περιοδικό.