| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Προβολή Όλων

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικές κουλτούρες

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και η ένταξη χωρών όπως η Τουρκία είναι υπό εξέταση το ερώτημα τι σημαίνει ενωμένη Ευρώπη και πως αυτή η ενοποίηση μπορεί να επιτευχθεί είναι […]

Απλά Μαθήματα Δανικής ή Η Εύρυθμη Λειτουργία της Αγοράς Εργασίας

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται το υπόδειγμα οργάνωσης της αγοράς εργασίας (flexicurity) που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της […]

Global, Social and Political Europe

While decisions are still generally perceived to be taken (mostly) by foreigners in distant places, not to mention that successive rounds of enlargement keep on bringing in new foreigners from […]

The European Constitution after (a period of) reflection

Following the rejection of the Constitutional Treaty by France and the Netherlands, it is rather unlikely that the ratification procedure will continue. However, the European Union remains in urgent need […]

Η ενσωμάτωση πολιτιστικών προεκτάσεων στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική

Σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ. 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Κοινότητα, όταν αναπτύσσει δράσεις δυνάμει των διάφορων αρμοδιοτήτων της, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της […]

Το Ισλάμ στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της ανάλυσης του Ισλάμ, το βιβλίο αντιτίθεται στις γενικεύσεις για την παρουσία των Μουσουλμάνων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Αναδεικνύει τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες και προσφέρει μια πιο ρεαλιστική […]

Η ανάπτυξη, η αμφισβήτηση και η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους: «It’s the economy stupid!»

Η συζήτηση που ακολουθεί οργανώνεται σε τρεις ενότητες που, με τη σειρά τους, αντιστοιχούν σε ισάριθμες επιμέρους, όμως άρρηκτα συνδεδεμένες θεματικές συνιστώσες της σύγχρονης ακαδημαϊκής και πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με […]

Η τύχη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος μετά από (την περίοδο) περισυλλογή(ς)

Η συνέχιση της διαδικασίας επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης δεν θεωρείται πιθανή μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και την Ολλανδία. Στο παρόν Κείμενο Πολιτικής εξετάζονται οι λόγοι αποτυχίας […]

When size and diversity do not really matter: the dismal political economy of social and labour market policy coordination in the EU

Interrelation between widening and deepening may hardly be present under certain circumstances pertaining to potential membership and/or particular policy areas. This is theoretically discussed, albeit very briefly, in the first […]

Transcultural Europe. Cultural Policy in a Changing Europe

The book offers an innovative assessment of these questions and aims to provoke debates about the way forward for cultural policy in Europe.Based on extensive theoretical and empirical research by […]

 
4 / 7««...23456...»»
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »