| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Προβολή Όλων

Νέο βιβλίο: Media Policies Revisited. The Challenge for Media Freedom and Independence

Δημοσιεύτηκε ο δεύτερος συλλογικός τόμος του προγράμματος MEDIADEM με τίτλο Media Policies Revisited. The Challenge for Media Freedom and Independence (Palgrave Macmillan, 2014) σε επιμέλεια Ε. Ψυχογιοπούλου. 

Τρίτο κείμενο πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραμμα MEDIADEM

Το τρίτο κείμενο πολιτικής του ερευνητικού προγράμματος MEDIADEM διατυπώνει προτάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προώθηση της ελευθερίας και την ανεξαρτησίας των μέσων […]

Προτάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης

Tο κείμενο των προτάσεων πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης που εμπεριέχεται στη συλλογική έκθεση Policy report addressing state and non-state actors involved in the design and implementation […]

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσηςσε 14 χώρες

Στην έκθεση με τίτλο Policy report addressing state and non-state actors involved in the design and implementation of media policies supportive of media freedom and independence, the European Union and the […]

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα

Δημοσιεύτηκαν οι προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, όπως προέκυψαν από τα ευρήματα της έρευνας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MEDIADEM. Το […]

Συλλογικός τόμος: Understanding media policies: A European perspective

Δημοσιεύτηκε ο πρώτος συλλογικός τόμος του προγράμματος MEDIADEM με τίτλο Understanding Media Policies: A European Perspective (Palgrave Macmillan, 2012) σε επιμέλεια Ε. Ψυχογιοπούλου. Το βιβλίο εξετάζει τους άξονες προτεραιότητας, τις αρχές και την εξέλιξη της πολιτικής για […]

Δεύτερο κείμενο πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραμμα MEDIADEM

Το δεύτερο κείμενο πολιτικής του ερευνητικού προγράμματος MEDIADEM μόλις δημοσιεύθηκε. Το κείμενο περιέχει μια επισκόπηση των παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης σε 12 χώρες […]

Δημοσίευση των συγκριτικών εκθέσεων του προγράμματος MEDIADEM

Οι εκθέσεις του προγράμματος MEDIADEM επικεντρώνονται στη συγκριτική μελέτη των μοντέλων διαμόρφωσης πολιτικής και των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στις 14 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εξετάζουν τη συνεισφορά τους (ή […]

14 εκθέσεις (case study reports) – «Διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέσα ενημέρωσης: Διευκολύνουν την ανάπτυξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης»;

14 εκθέσεις (case study reports) –  «Διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέσα ενημέρωσης: Διευκολύνουν  την ανάπτυξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης»; Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.Η […]

Πρώτο κείμενο πολιτικής του προγράμματος MEDIADEM

Πρώτο κείμενο πολιτικής του προγράμματος

 
1 / 212
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »