Πρόγραμμα Τουρκίας

Το Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό την προαγωγή της αξιόπιστης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης και ανάλυσης για την εσωτερική & εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, των σχέσεων της με την Ελλάδα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ρωσία και τις αναδυόμενες δυνάμεις.

Οι κύριοι στόχοι του περιλαμβάνουν:

Την παρατήρηση των πολιτικών, οικονομικών & κοινωνικών εξελίξεων στην Τουρκία που επηρεάζουν τις σχέσεις της με την Ελλάδα, τους άλλους γείτονές της, την ΕΕ και άλλες περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις.

Την διασπορά αξιόπιστης ενημέρωσης και εμπεριστατωμένων, εποικοδομητικών αναλύσεων για την Τουρκία.

Tην προαγωγή του δημοσίου διαλόγου αλλά και του διαλόγου μεταξύ ειδικών.

Την εκπόνηση κειμένων ακαδημαϊκής έρευνας & πολιτικής ανάλυσης υψηλού επιπέδου.

Την εδραίωση του ΕΛΙΑΜΕΠ ως περιφερειακού & ευρωπαϊκού σημείου αναφοράς ως προς την μελέτη της τουρκικής πολιτικής, από τις διμερείς ελληνοτουρκικές διαφορές, μέχρι ζητήματα περιφερειακής ασφαλείας, ευρωπαϊκού & διατλαντικού ενδιαφέροντος.

Προωθώντας στενότερες σχέσεις, συνέργειες και την δικτύωση με διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα & ερευνητές στην Τουρκία, την Ευρώπη & την Βόρειο Αμερική και στοχεύοντας στην ανάδειξη μιας γενεάς νέων ερευνητών για την Τουρκία, το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοδοξεί να αναδειχθεί μέσω του Προγράμματος σε κέντρο αριστείας & εξέχον σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή έρευνα πολιτικής για την Τουρκία.

Advisory Board

Nilgün Arısan Eralp, TEPAV
Pavlos Apostolidis, Ambassador (Ret.)‎
Mustafa Aydın, GTF
Costa Carras, GTF‎
Ipek Cem Taha, Columbia Global Center Istanbul
Katerina Dalacoura, LSE
Thomas Diez, University of Tübingen
Ahmet Evin, Sabancı University
Üstün Ergüder, Sabancı University
William Hale, SOAS ‎
Ayşe Kadıoğlu, Sabancı University
George Kaklikis, Ambassador (Ret.)‎
Fuat Keyman, Sabancı University
Kemal Kirişçi, Brookings Institution ‎
Ian Lesser, GMFUS
Ziya Öniş, Koç University
Ergun Özbudun, Istanbul Şehir University
Günter Seufert, SWP‎
Nathalie Tocci, IAI
Jenny White, University of Stockholm
Thanos Veremis, ELIAMEP

Αναλυτές για Πρόγραμμα Τουρκίας

Ahmet Erdi Öztürk
Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας
Καλλιόπη Αμυγδάλου
Ερευνήτρια, Αρχιτεκτονική και Ιδεολογία, Πολιτιστική κληρονομία
Ευάγγελος Αρεταίος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Τουρκίας
Θάνος Βερέμης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις
Εκρέμ Έντυ Γκιουζέλντερε
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας
Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας
Έλενα Λαζάρου
Ερευνήτρια, Εξωτερικής πολιτική, Ασφάλεια, Άμυνα και διατλαντικές σχέσεις
Αθανάσιος Μανής
Ερευνητής, Ασφάλεια, Τουρκία
Παναγιώτα Μανώλη
Ερευνήτρια, Περιφερειακή συνεργασία, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
Νίκολας Ντάνφορθ
Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας
Ευθύμιος Παπασταυρίδης
Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής και Διδάσκων, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημία Αθηνών και PIL Center
Σωτήρης Σέρμπος
Ερευνητής, Ευρωατλαντικές σχέσεις, Αμερικανική και Τουρκική εξωτερική πολιτική
Παναγιώτης Τσάκωνας
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Ασφάλειας