Μετανάστευση

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία της μετανάστευσης, η ερευνητική ομάδα της Μετανάστευσης ανέπτυξε καινοτόμα ερευνητικά έργα ανταποκρινόμενα στις νέες και παλαιές προκλήσεις της σύγχρονης ανθρώπινης κινητικότητας.  

Την τελευταία δεκαετία, η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ διεξάγει έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Επιδιώκει επίσης να διατυπώσει ρεαλιστικές προτάσεις σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναλυτές για Μετανάστευση

Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια
Αγγελική Δημητριάδη
Κύρια Ερευνήτρια
Χάρης Μαλαμίδης
Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα της μετανάστευσης
Μαρίνα Νικόλοβα
Βοηθός Ερευνήτρια
BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe
1 Απριλίου 2018 - 31 Μαρτίου 2020
Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας (FEUTURE)
1 Απριλίου 2016 - 31 Μαρτίου 2019
30+ χρόνια ΕΛΙΑΜΕΠ
3 Ιανουαρίου 2019