Πρόγραμμα Μεσογείου

Η Μεσόγειος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης προς την Αφρική και την Μέση Ανατολή, αλλά παραμένει μια περιοχή αδύναμα συνδεδεμένη κι ανεκμετάλλευτη. Υπάρχουν μακρόχρονες και αναδυόμενες κρίσεις, σημαντικοί πολιτικοί κίνδυνοι αλλά και μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης και συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα Μεσογείου αποσκοπεί στην κατανόηση της περιοχής, των πολιτικών, οικονομικών και στρατηγικών εξελίξεων, χρησιμοποιώντας δεδομένα και ανάλυση. Επιδιώκει επίσης να προωθήσει τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της Μεσογείου, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης και διαλόγου μεταξύ ειδικών, αναλυτών και διαμορφωτών πολιτικής στην περιοχή.

Το Mediterranean Growth Initiative (MGI) αποτελεί φορέα ανάλυσης, μια ανεξάρτητη, ιδιωτική πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται με την παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Σε συνεργασία με την Alma Economics.

Αναλυτές για Πρόγραμμα Μεσογείου

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας
Κλεοπάτρα Κιττή
Ειδική Σύμβουλος, Ιδρύτρια του Mediterranean Growth Initiative
Παναγιώτα Μανώλη
Ερευνήτρια, Περιφερειακή συνεργασία, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας