| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Τις βασικές δεξαμενές σκέψης της Τουρκίας αναλύει κείμενο εργασίας του ΕΛΙΑΜΕΠ

energyΣτην παρούσα μελέτη, που συντάχθηκε από τον κ. Παντελή Τουλουμάκο, Βοηθό Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, εξετάζονται οι δραστηριότητες τεσσάρων μείζονος σημασίας τουρκικών δεξαμενών σκέψης, και η συμβολή τους στην άσκηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτές οι δεξαμενές σκέψης είναι οι εξής: TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi – Τουρκικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών για την Ασία), TESEV (Türk Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı – Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών της Τουρκίας), TEPAV (Türk Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı – Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών της Τουρκίας), και SAM (Stratejik Araştırmalar Merkezi – Κέντρο Στρατηγικών Μελετών). Η μελέτη διακρίνεται σε τρία μέρη: στο πρώτο παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων τουρκικών δεξαμενών σκέψης, και τα τμήματα από τα οποία απαρτίζονται· στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι δραστηριότητές τους ανά χώρα ή περιοχή· ενώ στο τρίτο μέρος, εκτίθενται τα συμπεράσματα τα σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές.

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »