| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

MOVEACT «Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι Πολίτες πιά»: Κινητικότητα εντός της ΕΕ και πολιτική συμμετοχή Βρετανών, Γερμανών, Πολωνών και Ρουμάνων στη Δυτική και Νότια Ευρώπη

Μετά τις διευρύνσεις του 2004 και 2007, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη μεταφράζεται κυρίως σαν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης που επιτρέπει της μετανάστευση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Από τότε ο πληθυσμός των κινητικών Ευρωπαίων έχει επεκταθεί και διαφοροποιηθεί.  Οι Ευρωπαίοι πολίτες που μεταναστεύουν  εντός της ΕΕ αποτελούν μία ετερογενή κατηγορία: εργάτες (ως επί το πλείστον, αλλά όχι μόνο από υπό ένταξη χώρες), επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης  με παγκόσμιο προσανατολισμό, συνταξιούχοι από το Βορρά προς το Νότο, life-style movers,  μέλη οικογενειών που ζουν σε διαφορετικές χώρες.

Ενώ είναι πιθανό να έχουν διαφορετικές προσωπικές πορείες, προσδοκίες και σχέδια, τα άτομα αυτά αποτελούν τους κυριότερους ‘πρωτοπόρους’ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ‘από τα κάτω’ – ζωντανά παραδείγματα ενός νέου, δημοκρατικού και δυναμικού κοινωνικού ιστού σε διεθνή κλίμακα.

Η συμμετοχή των Ευρωπαϊων πολιτών που είναι μετανάστες εντός της ΕΕ στην κοινωνική και πολιτική ζωή στα κράτη μέλη όπου έχουν επιλέξει να ζουν –μακριά από την χώρα καταγωγής τους – εείναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς  ενσαρκώνουν την πλούσια πολιτιστική πολυμορφία πάνω στην οποία στηρίζεται τελικά  η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το ερευνητικό πρόγραμμα MOVEACT εστιάζει στους Βρετανούς, Γερμανούς, Πολωνούς και Ρουμάνους πολίτες που κατοικούν στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η  Πολωνία και η Ρουμανία είναι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Eurostat, τα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν στείλει τους περισσότερους μετανάστες σε άλλα κράτη μέλη. Σχετικά με της χώρες προορισμού η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα παρουσιάζουν σχετικά υψηλά ποσοστά μετανάστευσης από τις τέσσερεις επιλεγμένες εθνικότητες – οι οποίες δεν είναι  ταυτόχρονα πολυπληθείς σε άλλα κράτη μέλη.

Το ερευνητικό πρόγραμμα  MOVEACT έχει ως στόχο:

α) Να εξακριβώσει τους προσωπικούς παράγοντες  αλλά και τους παράγοντες που σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο,  που διέπουν την πολιτική συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο γεννήθηκαν και/ή μεγάλωσαν.

β) Να εντοπίσει τα ζητήματα κουλτούρας αλλά και ενημέρωσης που εμποδίζουν τους Ευρωπαίους πολιτες-μετανάστες εντος της ΕΕ να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χωρας κατοικίας τους και να ενδυναμώσει την συμμετοχή τους μεσα από μια εκστρατεία ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΓ Δικαιοσύνης, Πρόγραμμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων & Υπηκοότητας   (DG Justice, Fundamental Rights & Citizenship Programme)

Διάρκεια: 1 Απριλίου 2011 – 31 Μαρτίου 2013

Συντονιστής του Προγράμματος: Καθηγ. Ettore Recchi, University of Chieti-Pescara, Ιταλία

Η Ερευνητική Ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ σε Θέματα Μετανάστευσης (Επ. Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου & Κα Μικαέλα Μαρούφωφ) είναι υπεύθυνεςγια τη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »