| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

MEDIADEM

Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης και η Επανάκτησή τους στις Σύγχρονες Δημοκρατικές Κοινωνίες (Απρίλιος 2010-Μάρτιος 2013)

To MEDIADEM ήταν ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που είχε στόχο να κατανοήσει και να εξηγήσει τους παράγοντες που προωθούν ή, αντίθετα εμποδίζουν τη διαμόρφωση πολιτικών για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα διερεύνησε ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών προσεγγίσεων και εργαλείων πολιτικής σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία) και δυο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία και Τουρκία), εξετάζοντας τις συνέπειές τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων. Οι διαδικασίες χάραξης πολιτικής τοποθετήθηκαν στο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο έλαβαν χώρα ενώ παράλληλα μελετήθηκε η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης στη διαμόρφωση πολιτικής.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν:

 • Να κατανοήσει τις έννοιες «ανεξαρτησία» και «ελευθερία» των μέσων ενημέρωσης στο σύγχρονο, πολυσύνθετο περιβάλλον πληροφόρησης, και τη σημασία τους για τη δημοκρατία
 • Να διερευνήσει τον τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης σε 14 χώρες και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές διαδικασίες
 • Nα συνδυάσει τη μελέτη των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής στις επιμέρους χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με μια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών μέσων ενημέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά) με στόχο να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους
 • Να προσδιορίσει τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τα ρυθμιστικά εργαλεία που ενισχύουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης
 • Να έρθει σε επαφή με διαμορφωτές πολιτικής και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την προώθηση προτάσεων πολιτικής που ευνοούν την  ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης
 • Να διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα ήταν μια κοινή διεπιστημονική προσπάθεια μιας ερευνητικής ομάδας  14 εταίρων:

 • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ, Ελλάδα)
 • University of Edinburgh (UEDIN, Ηνωμένο Βασίλειο)
 • University of Castilla-La Mancha (UCLM, Ισπανία)
 • University of Bielefeld (UNIBI, Γερμανία)
 • Centre for Liberal Strategies (CLS, Βουλγαρία)
 • HertieSchool of Governance (HERTIE, Γερμανία)
 • School of Communication and Media (SKAMBA, Σλοβακία)
 • University of Tartu (UT, Εσθονία)
 • Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV, Τουρκία)
 • University of Jyväskylä (JYU, Φινλανδία)
 • Université Libre de Bruxelles (ULB, Βέλγιο)
 • Institute for International Relations (IMO, Κροατία)
 • University of Copenhagen (UCPH, Δανία)
 • European University Institute (EUI, Ιταλία)

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα MEDIADEM, τις εκδηλώσεις του προγράμματος και τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ: Δρ. Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, epsychogiopoulou@eliamep.gr

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »