| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 2/2011: Κριτική Αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Χρηματοπιστωτικής Μεταρρύθμισης: Επιτεύγματα, Αποτυχίες και Μελλοντικές Προκλήσεις

Στις Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 2/2011 ο Δημήτριος Κατσίκας επισημαίνει ότι από την στιγμή που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει επιδοθεί στην εφαρμογή ενός φιλόδοξου νομοθετικού προγράμματος, με στόχο την συνολική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου. Με το παρόν κείμενο, επιχειρεί μια κριτική αποτίμηση των επιτευγμάτων, αποτυχιών και μελλοντικών προκλήσεων του Ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο της αποτίμησης αυτής αναγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί με μια σειρά από ρυθμιστικές και θεσμικές αλλαγές, κάποιες εκ των οποίων έχουν μάλιστα ήδη εφαρμοστεί, ωστόσο επισημαίνεται ότι στο σύνολό της η μεταρρύθμιση αυτή δεν έχει ανταποκριθεί στις αρχικές προσδοκίες. Παράγοντες όπως οι πιέσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στην διεθνή ανταγωνιστικότητα των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών και εταιριών, και η αμφιταλαντευόμενη στάση των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στην προοπτική περαιτέρω μεταφοράς εθνικών ρυθμιστικών και εποπτικών εξουσιών στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν επιβραδύνει την πρόοδο των εργασιών και έχουν υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των ήδη συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων. Ασκώντας κριτική σε αυτή την εξέλιξη, ο συγγραφέας υποστηρίζει πως οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να δημιουργήσουν ένα πραγματικά ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα μιας ολοένα και πιο ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Δείτε το κείμενο σε PDF.

Δημήτριος Κατσίκας

Υπότροφος ερευνητής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος»,  Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »