| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα «Towards a Citizens’ Union»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης και του δημόσιου διαλόγου για το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το ρόλο των πολιτών σε αυτό. Εντασσόμενοι σε ένα δίκτυο δημοφιλών ερευνητικών κέντρων που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος σκοπεύουν να ενισχύσουν τη συμμετοχική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία καθώς και τη λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουν να προωθήσουν το σχέδιο «Προς μία Ένωση Πολιτών».

Το συγκεκριμένο σχέδιο ευνοεί το διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και των διαμορφωτών πολιτικής όπως επίσης ευνοεί το χτίσιμο γεφυρών μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Η οριοθετημένη ομάδα στόχου περιλαμβάνει ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα συνδιαλεγόμενων, όπως άλλα ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, διαμορφωτές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφους.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

– Να ενημερώσει και να επηρεάσει το διάλογο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με την Ένωση Πολιτών.

– Να ενισχύσει τη γνώση και την εμπειρία των (νέων) ερευνητών

– Να ενισχύσει τη μελέτη του ζητήματος σε διεθνές επίπεδο.

Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

– Οργάνωση εργαστηρίων έρευνας, συναντήσεις ερευνητών με ευρωπαίους διαμορφωτές πολιτικής, σεμινάρια και δημιουργία δημόσιων εκδηλώσεων ώστε να διευρυνθεί ο διάλογος σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

– Δημιουργία κειμένων πολιτικής τα οποία θα δημοσιευτούν και θα διαδοθούν ευρέως. Αναλόγως, σύνταξη μιας τελικής Έκθεσης που θα περιλαμβάνει συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής.

Το έργο θα διεξαχθεί από κοινοπραξία 19 εταίρων

 • CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES
 • CENTRE FOR LIBERAL STRATEGIES
 • EUROPEAN INSTITUTE FOUNDATION
 • ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI
 • SABIEDRISKAS POLITIKAS CENTRS PROVIDUS
 • Latvijas Arpolitikas instituts
 • FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
 • EUROPEAN DIN ROMANIA
 • Centre for International Information and Documentation
 • Centre for European Reform
 • Carnegie Europe
 • STIFTUNG WISSENSCHAFT UND POLITIK
 • Österreichische Gesellschaft für Europapolitik
 • Institute of International Relations
 • Tænketanken Europa
 • ELIAMEP
 • WISEEUROPA – FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIOW EKONOMICZNYC
 • FUNDACION REAL INSTITUTO ELCANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
 • SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE ZAHRANICNU POLITIKU
 • Finnish Institute of International Affairs

Διάρκεια του έργου: 1/09/2017 – 31/08/2020

Υπεύθυνοι του έργου στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου filippa@eliamep.gr

Κωνσταντίνος Παπανικολάου kpapan8@gmail.com 

Συγχρηματοδοτούμενο Erasmus+ Jean Monnet actions 2017

 

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »