| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Κείμενο Εργασίας Νο 91/2018_Βασιλεία ΙΙΙ: Διασφάλιση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή Εξασφάλιση του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος;

Η πρόσφατη οριστικοποίηση της Βασιλείας III ολοκληρώνει, θεωρητικά, το ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε, μετά την κρίση του 2007/8. Σε επίπεδο εξαγγελιών, το Σύμφωνο έρχεται να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι ρυθμίσεις του όμως και το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων που ορίζει δεν αποτελούν ριζική αλλαγή, σε σχέση με το πριν την κρίση status quo. Τα προηγούμενα δύο Σύμφωνα ήταν ετεροβαρή, δίνοντας περισσότερο έμφαση είτε στην προστασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των αμερικανικών, κατά κύριο λόγο, τραπεζών (Βασιλεία Ι) είτε στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία όμως έλαβε τη μορφή της αυτορρύθμισης από την ίδια την αγορά (Βασιλεία ΙΙ). Η Βασιλεία III μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα, αφενός στην ανάγκη για χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αφετέρου την προστασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του τραπεζικού τομέα.

Παρακαλώ βρείτε το Κείμενο Εργασίας εδώ.

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »