| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

MIPEX

edalogoΤο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι εταίρος στο πρόγραμμα «Πολιτικές ένταξης: Ποιος επωφελείται; Η ανάπτυξη και η χρήση δεικτών στη συζήτηση για την ένταξη» (MIPEX 2015) με συντονιστή το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) και το Migration Policy Group (MPG).

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση βασικών πολιτικών παραγόντων σχετικά με τη χρήση δεικτών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

– να εντοπίσει και να μετρήσει αποτελέσματα των πολιτικών ένταξης και άλλων θεσμικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών.

– να περιγράψει τους πραγματικούς και δυνητικούς επωφελούμενους των πολιτικών σε επτά βασικούς τομείς, ήτοι: της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της πολιτικής συμμετοχής, της πρόσβασης στην ιθαγένεια, της οικογενειακής επανένωσης, του επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

– να συλλέξει και να αναλύσει υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης.

Τα βασικά προϊόντα της έρευνας θα είναι: μια διαδραστική ιστοσελίδα ενταγμένη στην επιτυχημένη ιστοσελίδα του Migrant Integration Policy Index (MIPEX) και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (Ebook), τo οποίo θα παρουσιάζει με εύχρηστο τρόπο το σύνολο των στοιχείων μέσα από το προφίλ, τις αναλύσεις και τις βάσεις δεδομένων ανά χώρα. Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνεται χωριστά για την κάθε χώρα και για κάθε έναν από τους επτά τομείς πολιτικής. Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων, η ομάδα του MIPEX:

  • Θα ανανεώνει τη βάση δεδομένων σχετικά με τις πολιτικές ένταξης- το πρόγραμμα θα παρέχει λεπτομερείς και συγκρίσιμες εκθέσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες αλλαγές πολιτικής, με βάση τα δεδομένα αναφοράς που συγκεντρώθηκαν στην έρευνα MIPEX. Θα προστεθεί  ένα νέο πεδίο που αφορά στην υγεία σε συνεργασία με το ερευνητικό δίκτυο COST/ADAPT και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.
  • Θα συλλέγει και θα αναλύει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτικών, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους επωφελούμενους.
  • Θα εντοπίζει και θα αναλύει τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των πολιτικών σε τουλάχιστον 10 κράτη μέλη.
  • Θα δημοσιεύει και θα διαδίδει τα αποτελέσματα – θα οργανωθούν εκστρατείες ενημέρωσης στον τύπο σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε βάθος συζητήσεις πολιτικής σε τουλάχιστον 12. Τα αποτελέσματα της έρευνας, οι αξιολογήσεις και οι συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο θα παρουσιαστούν στην τελική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με σκοπό τη σύνδεση των εθνικού επιπέδου συζητήσεων με τις ευρωπαϊκές, καθώς και του προγράμματος της Στοκχόλμης με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Το πρόγραμμα «Πολιτικές ένταξης: Ποιος επωφελείται;» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015.

 

Εταίροι από την Ε.Ε.

Το πρόγραμμα θα διεξάγει πλήρη ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης και των επωφελουμένων στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το έργο στοχεύει να συμπεριλάβει και άλλες χώρες: τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, καθώς και μεγάλες χώρες-υποδοχής μεταναστών του ΟΟΣΑ, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και οι ΗΠΑ (με κάλυψη των εξόδων από τους εταίρους σε αυτές τις χώρες).

ΑυστρίαBeratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
Βέλγιο GERME, Free University of Brussels (ULB)
Βουλγαρία OSI
ΚροατίαInstitute for migration and ethnic studies
ΚύπροςCARDET
Τσέχικη Δημοκρατία Multicultural Centre Prague
Εσθονία Institute of Baltic Studies
Φινλανδία Institute of Migration
Γαλλία France Terre d’Asile
Γερμανία Boell Foundation
Ελλάδα Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP
Ολλανδία  The University of Maastricht
Ουγγαρία  ICCR Budapest Foundation
ΙρλανδίαImmigrant Council of Ireland
Ιταλία ISMU
Λεττονία Centre for Public Policy PROVIDUS
Λιθουανία Lithuanian Social Research Centre
Λουξεμβούργο Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)
ΜάλταThe People for Change Foundation
Πολωνία Institute of Public Affairs
Πορτογαλία Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
Ρουμανία Soros Foundation Romania – OSI
Σλοβακία Institute for Public Affairs
Σλοβενία Peace Institute
Ισπανία Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Σουηδία Swedish Red Cross
Ηνωμένο ΒασίλειοCOMPAS
Βέλγιο MPG

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 eu flag

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »