| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

IRMA – Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες

Tις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρούμε μια αύξηση των διεθνών μεταναστευτικών ροών από την Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Ένα μέρος αυτών των μεταναστευτικών κινήσεων λαμβάνει χώρα παράνομα, είτε διαμέσου παράνομης διάσχισης των συνόρων είτε λόγω παράτυπης παράτασης της διαμονής κάποιου αλλοδαπού σε μια χώρα. Οι νότιες και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις μεταναστευτικές πιέσεις. Μέρος των πολιτών αισθάνεται ότι η μη νόμιμη μετανάστευση είναι εκτός ελέγχου και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετές προσπάθειες για να την σταματήσουν.

Το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA προϋποθέτει ότι οι μετανάστες (και οι οικογένειες τους) είναι αυτόνομοι κοινωνικοί δρώντες, οι οποίοι όμως συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν με κρατικούς φορείς (στις χώρες προορισμού και διέλευσης) καθώς και μη κρατικούς φορείς, τοπικούς ή διεθνείς (ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, διακινητές αλλά και εργοδότες). Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο ερωτήματα:

  1. Πώς επηρεάζουν οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης τα σχέδια και τις πράξεις των (δυνητικά ή ήδη) παράτυπων μεταναστών;
  2. Γιατί, κάποιες πολιτικές είναι πιο επιτυχείς από άλλες;

Για να απαντήσουμε στα δυο αυτά ερωτήματα εξετάζουμε 4 συγκεκριμένα εμπειρικά ζητήματα:

(α) πώς διαμορφώνουν τα σχέδια τους οι μετανάστες, παρά τους νομικούς περιορισμούς στις χώρες προορισμού;

(β) ποιοι δρώντες (σε εθνικό, τοπικό ή διεθνές επίπεδο, κρατικοί ή μη κρατικοί φορείς) επηρεάζουν τις αποφάσεις και ενέργειες τους;

(γ) πώς ακριβώς επηρεάζουν οι δρώντες αυτοί τις ενέργειες των (δυνητικών) μεταναστών;

) γιατί κάποιοι δρώντες είναι πιο αποτελεσματικοί από τις κρατικές πολιτικές στο να διαμορφώνουν τα σχέδια και τις αποφάσεις των μεταναστών;

Μελετώντας τις παραπάνω θεματικές η έρευνα αυτή επιδιώκει μια πληρέστερη και σε βάθος κατανόηση των δρώντων και των παραγόντων που συμμετέχουν στην διακυβέρνηση της διεθνούς παράτυπης μετανάστευσης.

Η εμπειρική έρευνα επικεντρώνεται σε τρία μεταναστευτικά συστήματα που περιλαμβάνουν την Ελλάδα ως βασική χώρα προορισμού και στα πλαίσια των οποίων η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί σημαντικό κομμάτι των συνολικών μεταναστευτικών τους ροών προς τη χώρα.

  • Μεταναστευτικό σύστημα 1. Βαλκάνια προς ΕΕ: Αλβανία προς Ελλάδα,
  • Μεταναστευτικό σύστημα 2. Ανατολική Ευρώπη προς ΕΕ: Γεωργία και Ουκρανία προς Ελλάδα,
  • Μεταναστευτικό σύστημα 3. Νοτιοανατολική Ασία προς ΕΕ: Πακιστάν και Αφγανιστάν προς Ελλάδα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω της Δράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” (ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π. Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση).

Διάρκεια: 26 Σεπτεμβρίου 2012 – 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ερευνητική ομάδα: Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου (συντονίστρια), Δρ. Αγγελική Δημητριάδη κα Έντα Γκέμι (βοηθός συντονιστής), κα Μικαέλα Μαρούφωφ και κα Μαρίνα Νικόλοβα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »