| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

EMILIE – Μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της πολυπολιτιστικής υπηκοότητας: Νομικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις

Μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της πολυπολιτισμικής υπηκοότητας: Νομικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις

Το EMILIE είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα που απαντά στην σημερινή κρίση της πολυπολιτισμικότητας και στην έλλειψη ενός κοινού πλαισίου μελέτης και ανάλυσης των σχετικών προκλήσεων.

Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι η Αγγλική, οπότε όλα τα κείμενα εργασίας  και οι αναλύσεις  είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος EMILIE.

Το πρόγραμμα ερευνά εμπειρικά και θεωρητικά τα νομικά, εκπαιδευτικά και πολιτκά θέματα που εγείρει η πολιτιστική και θρησκευτική διαφορετικότητα που πηγάζει από την μετανάστευση. Περιλαμβάνει εννέα εταίρους από εννέα Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λεττονία, Μ. Βρεττανία, Πολωνία). Καθεμία από τις χώρες αυτές συνεισφέρει στο πρόγραμμα την δικής της ιδιαίτερη εμπειρία στο θέμα της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών.

Το EMILIE συγκρίνει τα θέματα αξιών όπως συζητούνται στις διάφορες χώρες καθώς και τις προσλαμβανόμενες συγκρούσεις αξιών στις χώρες αυτές. Επίσης το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή διάσταση της κοινωνικής ένταξης της διαφορετικότητας (όσον αφορά σε θέματα αξιών, σημεία τριβής και καλές πρακτικές). Το ΕMILIE προτείνει ένα Ευρωπαϊκό θεωρητικό μοντέλο πολυπολιτισμικότητας, βασισμένο στην εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες τους.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Διάρκεια: Ιούλιος 2006 – Ιούλιος 2009
Συντονιστής του προγράμματος: Άννα Τριανταφυλλίδου, ΕΛΙΑΜΕΠ

Κατεβάστε την μπροσούρα του EMILIE – PDF

Επικοινωνία
Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Ερευνήτρια Α, ΕΛΙΑΜΕΠ
Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα, Ερευνήτρια Β, ΕΛΙΑΜΕΠ

Συμμετέχοντες Εταίροι

Professor Tariq Modood
Professor of Sociology Politics and Public Policy
Director, University Research Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship
12 Woodland Road, Bristol BS8 1UQ, England, UK
Tel: +44 (0)117 928 8218, Fax: +44 (0)117 954 6609, PA: +44 (0)117 954 5594
Website: http://www.bristol.ac.uk/sociology/ethnicitycitizenship

Dr. Patrick Simon
Head of research unit «International Migration and Minorities»
Institut National d’Études Démographiques (INED)
133 Boulevard Davout, 5020 Paris
Tel : +33 1 56062137, Fax : +33 1 56062193
Website:http://www.ined.fr/bdd/projrech/saisie/m_chercheur.php?idchercheur=291

Prof. Werner Schiffauer
Lehrstuhl Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie
Europa-Universität Viadrina
D-15206 Frankfurt/Oder, Germany
Tel. +49 3355534 2646, Fax: +49 335 5535 2645, Home: +49 30 79740099

Dr. Marco Martiniello
Research Director FNRS
Dr. Hassan Bousetta
Ms. Sonia Gsir
CEDEM – Université de Liège – Institute of Human and Social Sciences
7, boulevard du Rectorat, Bâtiment 31 – box 45, 4000 Liege, Belgium
Tel: +32 (0)4 366.30.40, Fax: +32 (0)4 366.47.51
Website: http://www.cedem.ulg.ac.be/

Ricard Zapata-Barrero
Professor of Political Science/Political Theory
Department de Ciencies Polítiques I Socials
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08 005 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 542 19 41/23 05, Fax: +34 93 542 23 72
Website: www.upf.edu/dcpis
Director, Grup de Recerca sobre Immigració i Innovació Política
Website: www.upf.edu/dcpis/griip

Dr. Ilze Brands Kehris
The Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies
Alberta iela 13, LV-1010 Riga, Latvia
Tel: +371 7039290, Fax: +371 7039291
Website: www.humanrights.org.lv

Per Mouritsen
Department of Political Science, University of Aarhus
Universitetetsparken, 8000 Aarhus C., Denmark
Tel: +45 8942 1244, Home: +45 8617 0792
Website: http://www.ps.au.dk

Prof. dr hab. Krystyna Iglicka (alternative e-mail: iglicka@csm.org.pl)
Programme coordinator
Center for International Relations
Emilii Plater 25, 00-688 Warszawa, Poland
Tel: +(48-22) 646 52 67, 646 52 68, Fax: +(48-22) 646 52 58
Website: http://www.csm.org.pl/en/indexen.htm

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »