| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

LOMIGRAS

photoΟι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη της ένταξης των μεταναστών και τη διαχείριση της πολυ-εθνοτικής πολυμορφίας. Στην Ελλάδα, η έκταση και η φύση των παρεμβάσεων της τοπικής διακυβέρνησης στο τομέα της πολιτικής ένταξης των μεταναστών δεν έχουν ακόμη μελετηθεί. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κενό τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα όσο και στην εφαρμοσμένη γνώση γύρω από τις πολιτικές που μπορούν να προάγουν την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το LOMIGRAS είναι το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που προσέφερε μια ολοκληρωμένη και συστηματική μελέτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος ήταν να διερευνήσει σε τι βαθμό και με ποιους τρόπους οι πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι σχετικές παρεμβάσεις της στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πολιτικής συμμετοχής επηρεάζουν (διευκολύνουν ή αντιθέτως εμποδίζουν), την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα LOMIGRAS είχε του εξής στόχους: (α) να διερευνήσει τo ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ενισχύσει (ή αντίθετα να εμποδίσει) την επιτυχή ενσωμάτωσή τους, και (β) να αναπτύξει ένα εύχρηστο διαδραστικό εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συμβολής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών. Αντλώντας από τα στοιχεία και τη γνώση που θα παραχθεί κατά την πρώτη φάση της έρευνας, το έργο θα αναπτύξει μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση της ένταξης των μεταναστών στα πλαίσια των πολιτικών και των τομέων δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελικός στόχος του έργου LOMIGRAS είναι να δημιουργήσει ένα εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τοπικών πολιτικών αναφορικά με το στόχο της ένταξης των μεταναστών, ώστε να υποστηρίξει την προώθηση του στόχου αυτού στις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Δημοσιεύσεις

– Έκθεση του LOMIGRAS για την ένταξη των μεταναστών και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και ΕΕ, Συγγραφέας Ντία Αναγνώστου

Eκδηλώσεις

1η Ομάδα Εστίασης στην Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

2η Ομάδα Εστίασης στη Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2016

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ερευνητική Ομάδα:

– Ντία Αναγνώστου / Ερευνήτρια Α΄

– Κοντογιάννη Αιμιλία / Βοηθός Ερευνήτρια

– Δημήτρης Σκλεπάρης / Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

– Κωνσταντάκης Μάρκος / Βοηθός Ερευνητής

– Γιώργος Τζογόπουλος/ Ερευνητής

– Aλεξάνδρα Ζαβού / Εξωτερική Σύμβουλος

– Ανδρέας Τάκης/ Εξωτερικός Σύμβουλος

Χρηματοδότηση

Το ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »