| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα: Διασχίζοντας τη Μεσόγειο Θάλασσα με πλοίο

MigrationphotoΕνώ οι θάνατοι μεταναστών στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καμιά περίπτωση νέο φαινόμενο, το επίπεδο και η ένταση από τις πρόσφατες τραγωδίες είναι πρωτοφανείς. Περισσότεροι από 1850 θάνατοι καταγράφηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015,   απαιτώντας άμεση δράση εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ. Το παρόν έργο αυτό προσφέρει μια έγκαιρη και ισχυρή βάση στοιχείων   για την ενημέρωση των πολιτικών παρέμβασης,  που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αυτό το επιτυγχάνει με την αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των παρεμβάσεων σε εκείνους που επηρεάζονται αμεσότερα: τους ίδιους τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. Η καινοτομία του έργου βασίζεται στο ότι επιχειρεί  την εκτίμηση των επιπτώσεων αξιοποιώντας συνδυασμό πληροφοριών από τα ταξίδια και τις εμπειρίες των μεταναστών ζητώντας τους να απαντήσουν σε τρία καίρια ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων της πολιτικής στις μεταναστευτικές διαδρομές και εμπειρίες σε όλη τη Μεσόγειο;
  • Πώς οι πρόσφυγες ή οι  μετανάστες χειρίζονται πολύπλοκες και αλληλοσυνδεόμενες  μεταναστευτικές και  κανονιστικές δυναμικές;
  • Με ποιούς τρόπους μπορεί η πολιτική να αναδιαμορφωθεί για την αντιμετώπιση των θανάτων μεταναστών στη θάλασσα;

Το έργο επικεντρώνεται σε τρία  θαλάσσια σημεία άφιξης: στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα.

Στοιχεία από ποιοτικές συνεντεύξεις, γραπτά και προφορικά, με διεπιστημονική συμμετοχική προσέγγιση συνθέτουν τη μεθοδολογία του έργου.

Το έργο συμβάλλει στην προσέγγιση υπό διεπιστημονικό πρίσμα των νομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων πολιτικής στην περιοχή,  στην συγκριτική εξέταση των μεταναστευτικών διαδρομών και ταξιδιωτικών μεθόδων, σε μια ποιοτική ανάλυση των διαδρομών και εμπειριών των προσφύγων και των μεταναστών και στην κατανόηση της μεθοδολογίας σχετικά με τη συμμετοχική έρευνα υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  1. Να χαρτογραφήσει και να τεκμηριώσει   τις εμπειρίες και τα ταξίδια των προσφύγων και των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο με πλοίο, εστιάζοντας σε βασικά ΕΕ θαλάσσια σημεία άφιξης   στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα.
  2. Να προσδιορίσει τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων πολιτικής, μακροπρόθεσμων και έκτακτης ανάγκης, στις μεταναστευτικές εμπειρίες και τα ταξίδια σε κάθε μια από αυτές τις περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στην έρευνα και διάσωση, στην καταπολέμηση της διακίνησης και  τους προληπτικούς μηχανισμούς .
  3. Να παρέχει ενημερωμένες  διαπιστώσεις και αναλύσεις που μπορούν αν παρέμβουν στην ακαδημαϊκή και δημόσια συζήτηση και που προσφέρουν πληροφόρηση για τις εξελίξεις πολιτικής και πρακτικές απαντήσεις με βάση μεθοδολογικά και δεοντολογικά ορθά  αποδεικτικά στοιχεία.
  4. Να πραγματοποιήσει έρευνα εμπλέκοντας πρόσφυγες και μετανάστες ως παραγωγούς γνώσης, και όχι ως αντικείμενα ανάλυσης.
  5. Να διεξάγει έρευνα με προστιθέμενη αξία σε ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών  (φορείς χάραξης πολιτικής, εθελοντές, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ΜΜΕ, πολιτιστικοί φορείς και ερευνητές), μέσω   ποικίλων και εύκολα προσβάσιμων πηγών (ενημερώσεις, εκθέσεις, blogs, forums , αντιπροσωπευτικά άρθρα,   χάρτης και έκθεση, καθώς και άρθρα σε περιοδικά) και
  6. Να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των ερευνητικών μεθοδολογιών και των στρατηγικών διάχυσης  που θα χρησιμοποιηθούν καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου

Το έργο ανατέθηκε στην αναπληρώτρια  καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Warwick   Vicki Squire (PaIS, Warwick), στην καθηγήτρια  Dallal Stevens (Warwick), στον καθηγητή   Nick VaughanWilliams (PaIS, Warwick), στην Δρα Αγγελική Δημητριάδη  (ΕΛΙΑΜΕΠ) και στην Δρα Maria Pisani (Πανεπιστήμιο Μάλτας). Η Βοηθός Ερευνήτρια για την περίπτωση της Ελλάδας είναι η κα Skerlida Agoli.

Εταίροι του έργου:

University of Warwick

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής πολιτικής

Πανεπιστήμιο Μάλτας

Πληροφορίες για το έργο παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/clusters/irs/crossingthemed/

Επικοινωνία: Angeliki Dimitriadi (angeliki@eliamep.gr)

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »