| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

FRAGMEX

Logo_fragmexxfinalΤο Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα:“Fragmentation and Exclusion: Understandingand Overcoming the Multiple Impacts of the Crisis” (FRAGMEX). Το πρόγραμμα ανατέθηκε σε δίκτυο ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, στο οποίο συμμετέχει το Παρατηρητήριο για την Κρίση, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015». Μαζί με το Παρατηρητήριο για την Κρίση, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο καθώς και τα πανεπιστήμια Ντούισμπουργκ-Έσσεν και Βόννης. Το Παρατηρητήριο είναι ο συντονιστής της ελληνικής πλευράς του προγράμματος, ενώ εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

Περίληψη Πρότασης
Η κρίση έχει δημιουργήσει διαδικασίες διάσπασης και αποκλεισμού τόσο στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών όσο και μεταξύ τους, σε διαφορετικά επίπεδα: σε υλικό επίπεδο, καθώς τα αυξανόμενα επίπεδα ανεργίας και φτώχειας οδηγούν ανθρώπους «εκτός των τειχών» της κοινωνικής προστασίας και σε επίπεδο ιδεών, όπου διαμορφώνεται ένα χάσμα σε επίπεδο «λόγου» και κουλτούρας, μεταξύ των νέων (αλλά και παλαιών) μελών της κοινωνίας που βρίσκονται «εκτός των τειχών» και εκείνων «εντός των τειχών». Επιπλέον, η κρίση έχει δημιουργήσει και ένα νέο επίπεδο διάσπασης και αποκλεισμού. Ένα χάσμα δημιουργείται μεταξύ των κοινωνιών των χωρών του Βορρά, οι οποίες καλούνται να βοηθήσουν τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που έχουν πληγεί από την κρίση, και τις κοινωνίες των χωρών αυτών, οι οποίες αντιδρούν στις προϋποθέσεις πολιτικής που συνοδεύουν την βοήθεια αυτή. Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη αυτών των φαινομένων καθώς απειλούν τη σταθερότητα και τη συνοχή τόσο μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες όσο και μεταξύ τους.
Για αυτό εξάλλου είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε τρόπους για την αντιμετώπιση των εξελίξεων αυτών. Οι κρίσεις εμπεριέχουν την ευκαιρία για αλλαγή και ανανέωση. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις για την ανάδειξη αυθόρμητων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν την διάσπαση και τον αποκλεισμό σε υλικό και σε ιδεολογικό επίπεδο. Στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση τέτοιων πρωτοβουλιών και η δημιουργία μηχανισμών για την προαγωγή τους.
Η Ελλάδα και η Γερμανία αποτελούν δύο ιδεατές μελέτες περίπτωσης. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση και έχει λάβει την μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, συνοδευόμενη όμως από το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα προσαρμογής. Η Γερμανία, έχει αναδειχθεί ως ο αδιαμφισβήτητος οικονομικός ηγεμόνας της Ευρώπης και έχει επιδείξει εξαιρετική αντοχή στην κρίση. Οι δύο χώρες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων διάσπασης και αποκλεισμού που περιγράφηκαν προηγουμένως.

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »