| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

ANTICORRP

Από την 1η Μαρτίου 2012 έχει ξεκινήσει το ερευνητικό πρόγραμμα ANTICORRP. Το  ANTICORRP, το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο,  αποσκοπεί στην αναζήτηση των αιτίων της διαφθοράς και την ανάλυση των πολιτικών που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμησή της.  Το ΕΛΙΑΜΕΠ λαμβάνει μέρος σε δύο τμήματα της έρευνας που αφορούν την παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς επίσης και την ενίσχυση της λογοδοσίας μέσω της ενδυνάμωσης της διαφάνειας, της κοινωνίας των πολιτών και της βελτίωσης των διοικητικών πρακτικών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »