| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 3 Δεκεμβρίου 2012

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει ερευνητές για να στελεχώσει το νέο Παρατηρητήριο για την Κρίση που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του την 1 Ιανουαρίου του 2013 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος. Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου θα είναι η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών όψεων της κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς και η τεκμηριωμένη ενημέρωση και παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο εντός και εκτός συνόρων.

Οι θέσεις ερευνητών μπορούν να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Θα είναι διαθέσιμες από την 1η Ιανουαρίου 2013 και για ένα χρόνο, με πιθανότητα ανανέωσης. Η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα των επιτυχόντων υποψηφίων εντός των ορίων που επιτρέπει ο προϋπολογισμός.

1.   ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (κωδικός θέσης ΟbC-1)

 Απαιτούμενα προσόντα:

•          Διδακτορικός τίτλος στα οικονομικά, ή στις κοινωνικές επιστήμες με επαρκείς γνώσεις οικονομικών

•          Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των εξελίξεων των βασικών θεμάτων στον τομέα εξειδίκευσής του/της

•          Σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Η εμπειρία εποπτείας νεώτερων ερευνητών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

•          Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής, συντονισμού ομάδων εργασίας και συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια. Σημαντική είναι επίσης η εμπειρία στην αναζήτηση πόρων.

•          Σημαντικό συγγραφικό έργο

•          Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών, κυρίως της Γαλλικής και της Γερμανικής, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα

•          Άριστη γνώση λειτουργίας λογισμικού και διαδικτύου

Καθήκοντα:

•          Διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας (όχι μόνο συλλογή των δευτερογενών δεδομένων ή βιβλιογραφικών πηγών, αλλά και διεξαγωγή συνεντεύξεων ή ομάδων εστιασμού)

•          Συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων / ερευνητικών αναφορών και κειμένων πολιτικής/εργασίας.

•          Δικτύωση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους σχετικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό – παρουσίαση θέσεων και απόψεων για την κρίση στην Ελλάδα, παρέμβαση σε δημόσιες συζητήσεις, προώθηση του έργου της ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ μέσω του διαδικτύου

•          Εργασίες διαχείρισης του Παρατηρητηρίου (τήρηση βιβλίων για τα ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας, κτλ)

2.   ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (κωδικός θέσης ΟbC-2)

Απαιτούμενα προσόντα

•          Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά ή/και τις κοινωνικές επιστήμες

•          Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και εξελίξεων των βασικών θεμάτων στον τομέα εξειδίκευσής του/της

•          Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας

•          Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής

•          Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών, κυρίως της Γαλλικής και Γερμανικής, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

•          Άριστη γνώση λειτουργίας λογισμικού και διαδικτύου

Καθήκοντα:

•          Διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας (όχι μόνο συλλογή των δευτερογενών δεδομένων ή βιβλιογραφικών πηγών, αλλά και διεξαγωγή συνεντεύξεων ή ομάδων εστιασμού)

•          Συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων / ερευνητικών αναφορών

•          Δικτύωση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους σχετικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό – παρουσίαση θέσεων και απόψεων για την κρίση στην Ελλάδα, προώθηση του έργου της ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ μέσω του διαδικτύου

•          Υποστήριξη του υπεύθυνου του Παρατηρητηρίου στις εργασίες διαχείρισης του Παρατηρητηρίου (τήρηση βιβλίων για τα ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας, κτλ)

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 3 Δεκεμβρίου 2012

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης, μαζί με μια επιστολή στην οποία θα εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση, τις ιδέες/προτάσεις τους για αυτή καθώς και δύο δημοσιεύσεις του/της ενδιαφερομένου/ης στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »