| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11f.15»

vacanciesΑναφορικά με την προκήρυξη θέσεως εργασίας με κωδικό «MIGR_11f.15»  για το ερευνητικό πρόγραμμα LOMIGRAS: «Παρακολούθηση και Διάχυση (mainstreaming) της Ένταξης των Μεταναστών στη Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα», σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε στις 15/01/2016. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της αίτησής τους γραπτώς. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με καταληκτική προθεσμία ασκήσεως την 22η Ιανουαρίου 2016, καθώς και  πρόσβασης στους ατομικούς τους φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »