| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Kείμενο Εργασίας για την προσπάθεια κατανόησης της ευρωπαϊκής πραγματικότητας από το ελληνικό λύκειο

Σκοπός του παρόντος Κειμένου Εργασίας είναι η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαίδευση των μαθητών του ελληνικού Λυκείου σε ζητήματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, με έμφαση στην ευρωπαϊκή παιδεία. Επιπρόσθετα, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από εκατό μαθητές στο διάστημα 7-12 Ιουλίου 2017, επιχειρείται η αποτύπωση του βαθμού εξοικείωσής τους με βασικές έννοιες και θεσμούς του διεθνούς και ευρωπαϊκού πολιτικού και οικονομικού συστήματος καθώς και η συμμετοχή τους σε προγράμματα σχετικά με τις διεθνείς σπουδές και τα συναφή γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο του σχολείου. Γίνονται προτάσεις για την αναβάθμιση της μελέτης τόσο των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών όσο και των κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που απαιτούνται για την κατανόηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »