- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

Δίκτυα

Δίκτυα

To ΕΛΙΑΜΕΠ παίζει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο σε ένα μεγάλο αριθμό θεσμoθετημένων δικτύων όπως τα:

Από τον Ιανουάριο του 2006 το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της πρώτης πανευρωπαϊκής επιθεώρησης Europe’s World [9].

Από το 2008 το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο δίκτυο ευρωπαϊκών ινστιτούτων διεθνών σχέσεων Τhink Global – Act European [10], το οποίο δημιούργηθηκε από τα ινστιτούτα Νotre Europe [11] και Fondation pour l’Innovation Politique [12](Fondapol), με στόχο να συμβάλουν με προτάσεις πολιτικής στις επερχόμενες προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο παρελθόν το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε επίσης:

Συνεργασίες

Από το 2000 το ΕΛΙΑΜΕΠ συντονίζει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό πρόγραμμα υποτροφιών Marshall Memorial Fellowship [16] του German Marshall Fund στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα MMF στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου νέων Ευρωπαίων και Αμερικανών ηγετών σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσει τις διατλαντικές σχέσεις.

Eπίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάζεται με το Stiftung Mercator [17]στο πλαίσιο του Mercator European European Dialogue [18].

Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξενεί την επιτροπή επιλογής Ελλήνων σπουδαστών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Κολλεγίου της Ευρώπης [19].

Στο παρελθόν το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει συνεργαστεί επίσης: