- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

Η Ομάδα

Διοικητικό Συμβούλιο [1]

Τιμητικό Συμβούλιο [2]

Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή [3]

Επιστημονικό Συμβούλιο [4] Ανθρώπινο Δυναμικό [5]

Ειδικοί Σύμβουλοι [6]

Επιστημονικοί Συνεργάτες [7]