- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Υπότροφος Ερευνητικής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος»

Υπότροφος Marie Skłodowska-Curie (IF)

Υπότροφος Ερευνητικής ‘Εδρας Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ