- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

«Αγορά εργασίας και ενσωμάτωση των προσφύγων: πραγματικότητα και δυνατότητες»

Στις 31 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε κλειστή συζήτηση με θέμα «Αγορά εργασίας και ενσωμάτωση των προσφύγων: πραγματικότητα και δυνατότητες». Στόχος της συζήτησης ήταν η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων απορρόφησης στην αγορά εργασίας καθώς και ο προσδιορισμός των βήματων που θα καθιστούσαν λειτουργικές και αποτελεσματικές τις προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συζήτησης, κλήθηκαν και παρεβρέθηκαν στην εκδήλωση εκπρόσωποι από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, εκπρόσωποι εταιρειών και επιχειρήσεων, μη-κυβερνητικές οργανώσεις που στοχεύουν στην σύνδεση των προσφύγων με την αγορά εργασίας και εκπρόσωποι επαγγελματικών και επιχειρηματικών συνδέσμων και συνομοσπονδιών.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η δικτύωση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων και η ανάδειξη καλών πρακτικών από την σκοπιά της ένταξης.

Η πρωτοβουλία γιεξαγωγή της συζήτησης επί του θέματος και η διοργάνωση της στρογγυλής τράπεζας έγιναν από την Εθνική συντονίστρια για την Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα για την ένταξη των μεταναστών την κ. Μαρίνα Νικόλοβα.

Συντονίστρια της συζήτησης: καθ. Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συμμετέχοντες:

Επιπλέον, στην συζήτηση συμμετείχαν οι:

Αναστασία Σικιαρίδη – Livelihoods Officer, International Rescue Committee, Ηλέκτρα Σιμιτσή – Livelihoods Manager στο International Rescue Committee, Ιωάννα Πορφύρη – Επιστημονικό στέλεχος (IME – ΓΣΕΒΕΕ), Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες