- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενο/η σε θέματα MME και social media: INTERN_MIGR16

[1]Ημερομηνία έναρξης: 1 Φεβρουαρίου 2018

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του μία/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνεργαστεί με τη Δρ. Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου στην έρευνα για το πρόγραμμα «Compact: From research to policy through raising awareness of the state of the art on social media and convergence».

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2018 για 5 μήνες. Ο/η εκπαιδευόμενος/η θα κληθεί να βοηθήσει στη συλλογή νομολογίας, στη συλλογή πληροφοριών και δευτερογενούς υλικού και στη συγγραφή σύντομων κειμένων στα πλαίσια του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ στη νομική επιστήμη ή στο αντικείμενο της επικοινωνίας και των ΜΜΕ.

– Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

– Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.

– Επιμέλεια και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

– Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr [2] , αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_MIGR16