- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Παρατηρητηρίου για την Κρίση

[1]Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια για να στελεχώσει το Παρατηρητήριο για την Κρίση, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη. Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η συστηματική παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών όψεων και συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς και η τεκμηριωμένη παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο εντός και εκτός συνόρων. Ο/η ερευνητής/τρια μπορεί να ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 για μια περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

Καθήκοντα:

Νέα Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23 Ιουνίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης CRISISOBS17, μαζί με μια επιστολή στην οποία θα εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση, τις ιδέες/προτάσεις τους για αυτή, δύο εργασίες/δημοσιεύσεις τους, καθώς και τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο πανεπιστημιακών που γνωρίζουν το έργο τους και είναι διατεθειμένοι να γράψουν συστατική επιστολή. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr