- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

Έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κατεβάστε την εισαγωγή και όλα τα κεφάλαια της έρευνας σε μορφή PDF.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Εισαγωγή – περιεχόμενα της έρευνας [1]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
Η ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα συγκριτικά [2]
Ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης [3]
Η διαδικασία της Μπολόνια [4]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
Η Μεταβίβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας [5]
Η οικονομική διάσταση [6]
Το ζήτημα της πρόσβασης & το ελληνικό πανεπιστήμιο [7]

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής ελλ. πανεπιστημίων [8]
Υποδομές των ελληνικών πολυτεχνείων [9]
Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες & διανομή συγγραμμάτων [10]
Ιεράρχηση και αξιολόγηση [11]

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές επιστημών υγείας [12]
Σπουδές οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων [13]
Νομικές και πολιτικές σπουδές [14]
Πολυτεχνικές σπουδές [15]

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έκθεση αποτελεσμάτων [16]
Έρευνα γενικού κοινού (ppt) [17]
Έρευνα αποφοίτων ΑΕΙ (ppt) [18]
Έρευνα διευθυντών επιχειρήσεων (ppt) [19]

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εκθέσεις άλλων φορέων-βιβλιογραφία [20]

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών [21]
Συνοπτικά στοιχεία μεταπτυχιακών (ppt) [22]