- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

Συμβολή της Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου στη συγγραφή του συλλογικού έργου: The European Commission 1973-86

Filippa II [1]Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου έχει συμβάλει στη συγγραφή του συλλογικού έργου: The European Commission 1973-86  με τις ενότητες  για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαμόρφωση των πολιτικών και για τη σχέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Coreper. Έχει, επίσης, συμμετάσχει στη συγγραφή της ενότητας για τις διευρύνσεις του 1981 και 1986. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες [2].