- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr -

Με την ελληνική Προεδρία της ΕΕ ασχολείται το κείμενο πολιτικής της Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου για το CEPS

Filippa II [1]«Αψηφώντας το Χρησμό; H Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2014 [2]» είναι το θέμα του κειμένου πολιτικής  της Ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρος Φιλίππας Χατζησταύρου.  Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Centre for European Policy Studies (CEPS) στις 14 Φεβρουαρίου 2014. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες ποληροφορίες εδώ [3].